جواب و پاسخ مرحله 1309 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و نه ۱۳۰۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گاز، یاس، سیل، لنگ، زنگ، سنگ، سالن، سایز، گیلان، گیلاس، انگلیس.