جواب و پاسخ مرحله 1318 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و هجده ۱۳۱۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علم، عمر، عمل، رعد، دعا، معدل، مدال، معما، معلم، عادل، عالم، رمال، دلار، معمار.