جواب و پاسخ مرحله 132 بازی آمیرزا صد و سی و دو ۱۳۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور.