جواب و پاسخ مرحله 132 بازی فندق صد و سی و دو ۱۳۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ناو، شیوا، یواش، شنوا، ناشی، آویشن.