جواب و پاسخ مرحله 1335 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و سی و پنج ۱۳۳۵ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هوا، موش، منشی، میوه، ماهی، نامه، شانه، شامی، همایش، ماشین، شاهین، نمایش، آویشن، شومینه.