جواب و پاسخ مرحله 1336 بازی آمیرزا یک هزار و سیصد و سی و شش ۱۳۳۶ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فدا، خدا، رخت، فردا، فرار، دفتر، دارت، آخرت، دختر، درخت، رفتار.