جواب و پاسخ مرحله 138 بازی آمیرزا صد و سی و هشت ۱۳۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادام.