جواب و پاسخ مرحله 142 بازی آمیرزا صد و چهل و دو ۱۴۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساح.