جواب و پاسخ مرحله 147 بازی فندق صد و چهل و هفت ۱۴۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پوک، پتک، پاکت، تکاپو، کاپوت.