جواب و پاسخ مرحله 153 بازی آمیرزا صد و پنجاه و سه ۱۵۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ، گیس، نگین، سنگین.