جواب و پاسخ مرحله 157 بازی آمیرزا صد و پنجاه و هفت ۱۵۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ.