جواب و پاسخ مرحله 159 بازی آمیرزا صد و پنجاه و نه ۱۵۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک.