جواب و پاسخ مرحله 179 بازی آمیرزا صد و هفتاد و نه ۱۷۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند.