جواب و پاسخ مرحله 180 بازی آمیرزا صد و هشتاد ۱۸۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین.