جواب و پاسخ مرحله 23 بازی فندق بیست و سه ۲۳ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رنج، آجر، آرنج، نجار.