جواب و پاسخ مرحله 397 بازی آمیرزا سیصد و نود و هفت ۳۹۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان.