جواب و پاسخ مرحله 47 بازی فندق چهل و هفت ۴۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روی، صوت، توری، صورت، وصیت، تصویر، صورتی.