جواب و پاسخ مرحله 487 بازی آمیرزا چهارصد و هشتاد و هفت ۴۸۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان.