جواب و پاسخ مرحله 51 بازی آمیرزا پنجاه و یک ۵۱ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار.

یاسمن حسینی : برای رفع زردی دندان از ترکیب نمک زرد چوبه و اب لیموب مدت یک هفته استفاده نمایید.