جواب و پاسخ مرحله 52 بازی آمیرزا پنجاه و دو ۵۲ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه.