جواب و پاسخ مرحله 640 بازی فندق ششصد و چهل ۶۴۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اخم، خرم، خار، خامه، مریخ، خیره، خرما، خمیر، خمار، خیریه.