جواب و پاسخ مرحله 68 بازی فندق شصت و هشت ۶۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاه، و شهاب، آشوب، باهوش.