جواب و پاسخ مرحله 70 بازی فندق هفتاد ۷۰ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کما، ملک، کلم، کلام، کالا، کمال، مالک، املاک.