جواب و پاسخ مرحله 79 بازی آمیرزا هفتاد و نه ۷۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار.