جواب و پاسخ مرحله 799 بازی فندق هفتصد و نود و نه ۷۹۹ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برق، قبه، بوق، قهر، قبر، ورق، بهار، دوره، براق، قادر، قاره، روده، برده، راهب، قهار، ق ورقه، وقار، بقره، براده، ربوده، قواره، بهادر، رو دو هوابرد، بدقواره.