جواب قلمرو فکری صفحه ۴۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رخوت و سستی و جمود فکری.