جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم مردم در چه فعالیت هایی از آب استفاده می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : منزل: حمام – توات – آشپزی – لباس شستن. شهر: آبیاری فضاهای سبز، شستشوی معابر.