جواب درک و دریافت صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم با توجه به متن مرد اسب سوار چه ویژگی هایی داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرد طمع کاری بود و چشم به مال مرد پیاده داشت.

رشیدی : آن مرد اسب سوار دروغگو بود چون اگر اسب او توان نداشت که بار بزاز را روی پشت لگزارد چگونه توانست دنبال خرگوش برود..