جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسلام پی برد و مسلمان شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : می فرماید اگر خداوند از آگاهان عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی (یعنی کسی که هر چه می خورد سیر نمی شود) ستمگران و گرسنگی مظلومان ، سکوت نکننداو حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او باز گردانند، حکومت بر شما را رها می کردم و آن گاه می دیدید که مقام های دنیای شما نزد من از عطسه ی بزی بی ارزش تر است.