جواب تفکر در متن صفحه ۷۱ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم در رفتار و عملکرد کسی که مصیبت و گرفتاری را امتحان الهی می داند با کسی که آن را یک پیشامد طبیعی میشمارد چه تفاوت هایی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.