جواب فکر کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم معادن سن گنمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده اند بیانگر چه نوع آب وهوایی اند؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سنگ های تبخیری مثل سنگ گچ و نمک در آب و هوای گرم و خشک تشکیل می شوند. مثل منطقه قم، سمنان.