جواب قلمرو فکری صفحه ۸۰ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی و مفهوم از فرط هیجان لکه می دویدم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از شدت هیجان، جست و خیز کنان می دویدم.