ترجمه شعر صفحه ۳۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم معنی شعر با بهاری که میرسد از راه درس چهارم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.