جواب صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی و خلاصه بخوان و بیندیش آوای گنجشکان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌تشکچه : تشک کوچک
مکتب خانه : نوعی مدرسه که در قدیم بچه ها در آن درس می خواندند
مجنون : دیوانه
غوغا : هیاهو – سر و صدا
کوفتن : کوبیدن
لطف طبع : لطافت اندیشه
کوبه : وسیله ای که با آن روی در می کوبند
مدّعی : ادّعا کننده
قانع : رازی
مرا چیزی بیاموز : به من چیزی بیاموز
خُلق : خوی و منش
فَلَک : وسیله ای چوبی که طنابی در وسط آن قرار دادند و کف پای بی ادبان و مجرمان را به آن بسته و با چوب می زدند و تنبیه می کردند
آویخته : آویزان
چشمش به اشک نشست : اشک در چشمانش جمع شد
پُر گفتم از خود : زیاده از خود تعریف کردم
معرفت : شناخت
محفل : مجلس.