معنی شعر صفحه ۱۲۸ کتاب ادبیات فارسی چهارم معنی بخوان و حفظ کن خرد و دانش از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

اصغر :‌میاسای از آموختن یک زمان. زدانش می‌فکند دل اندرگمان. چه ناخوش بود دوستی با کسی کهبهره ندارد دانش بسی.