معنی لغات و کلمات خلاصه صفحه ۸۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی بخوان و حفظ کن شیر خدا از سایت نکس لود دریافت کنید.

معنی شهر علی ای شیر خدا

علی آن شیر خدا شاه عرب  —  الفتی داشته با این دل شب

علی ع آن مردی است که در راه خدا همچون شیر شجاعانه جنگید و برترین مردم عرب بود و با تاریکی شب انس و دوستی داشت

شب ز اسرار علی آگاه است  —  دل شب محرم سرالله است

شب از رازهای حضرت علی خبردارد  — تاریکی شب (منظور از دل شب نیمه شب می باشد)محرم رازهای الهی است

شب شنفته است مناجات علی — جوشش چشمه ی عشق ازلی

شب صدای دعا و مناجات حضرترا شنیده است — هم چنین صدای عشق الهی را که همچون چشمه ای در وجود او می جوشید را شنیده است

کلماتی چو در آویزه ی گوش — مسجد کوفه هنوزش مدهوش

کلماتی و دعاهایی که حضرت علی بیان می کرد همچون مروارید در گوش مسجد کوفه مانده و مسجد کوفه هنوز از شنیدن آن سخنان حیران و از خود بی خود است

فجر تا سینه ی آفاق شکافت — چشم بیدار علی خفته نیافت

تا زمانی که خورشید از افق نمایان شد و سینه ی آسمان را باز کرد (منظور رسیدن صبح است )چشمان علی هنوز بیدار بود و نخوابیده بود

ناشناسی که به تاریکی شب — می برد شام یتیمان عرب

علی مردی است که به شکل غریبه شب ها — برای بچه های یتیم کوفه شام می برد

عشق بازی که هم آغوش خطر — خفت در خوابگه پیغمبر

او انسان عاشقی است که خطر را با جان و دل پذیرفت      و به جای پیامبر در بستر او خوابید (اشاره به تصمیم مشرکان جهت قتل پیامبر)

آن دم صبح قیامت تاثیر — حلقه ی در شد از او دامنگیر

در آن صبح و سحر که شگفت انگیز بود و تاثیری همچون قیامت داشت  — حلقه ی در (کلون درب ) به لباس علی گیر کرد تا مانع خروج ایشان شود

دست در دامن مولا زد در — که علی بگذر و از ما مگذر

در دست به دامن مولا شد و از او خواهش کرد که یا علی از تصمیم خود برگرد و از من (درب ) عبور نکن

شبروان مست ولای تو علی — جان عالم به فدای تو علی

یا علی عارفان و شب زنده داران از ولایت و امیری تو مدهوش و حیران هستند  جان همه مردم دنیا فدای تو شود.

محمد حسین بهجت تبریزی (شهریار)

* معنی بیت اول : حضرت علی (ع) ، کسی که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود، با تاریکی شب، انس و الفت داشت. (شیرخدا اشاره دارد به صفت “اسدالله” که از صفات حضرت علی (ع) است.)

* معنی بیت دوم : شب از رازهای علی (ع) با خبر است. تاریکی شب، محرم رازهای الهی است. (حضرت علی (ع) معمولاً در شب ها با خدا مناجات و درددل می کرده است.)

* معنی بیت سوم : شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی را که مانند چشمه ای در وجود او می جوشید، شنیده است.

* معنی بیت چهارم : کلماتی (دعاهایی) که حضرت علی (ع) بیان می کرده، هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود بی خود می کند. (چون در آویزه ی گوش بودن سخن، کنایه است از حرفی همیشه در گوش فرد بودن و همیشه به حرفی گوش دادن.)

* معنی بیت پنجم : خورشید از افق بالا آمد و سینه ی آسمان را شکافت (صبح فرا رسید) ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود.

* معنی بیت ششم : علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان عرب غذا می برد.

* معنی بیت هفتم : انسان عاشقی که خطر کرد و شب به جای پیامبر (ص) در رختخواب او خوابید. (اشاره دارد به شبی که مشرکان قصد کشتن پیامبر را داشتند اما به جای او، حضرت علی (ع) را در رختخواب یافتند.)

* معنی بیت هشتم : در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در، دست به دامن علی (ع) شد. (می گویند زمانی که حضرت علی (ع) در سحر نوزدهم ماه رمضان قصد خروج از خانه را داشت، حلقه ی در به لباس گیر کرد تا مانع خروج او شود.)

* معنی بیت نهم : در، دست به دامن علی (ع) شد و از او خواهش کرد که ای علی از رفتن صرفنظر کن و از من عبور نکن.

* معنی بیت دهم : یا علی! عارفان مدهوش ولایت تو هستند. جان عالمیان به فدای تو باد!