جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم معنی بیت وطنی زاده می شود در چشم ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مهدی :‌وطنی زاده می شود در چشم ها
زیتون که نماد صلح است
به نظرم
پس منظور این است که
وقتی صلح وآرامش برقرار می شود ،مردمان با چشمان خود وطن بدور از بلای خود را می بینند.
اگر ایرادی بود بنویسید.ممنون..