معنی کلمات لغات متن صفحه ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم معنی درس دهم نام نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فاطمه مرادی : نام نیکو کر بما ند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار.