جواب صفحه ۸۴ و ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی درس دوازدهم دوستی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.