معنی کلمات صفحه ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم معنی درس سیزدهم اسوه نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

امیرمحمد : اداب اختیار می کرد هم نشین اجازه نمی داد عیادت نمی برید نمی الود داد خواهی حریم گذشت و مدارا اخلاق تجاوز می کردنند اسوه عالمیان رسول اکرم مهرو عطوفت بر می خواست می خواست رانت تند خویی گشاده رو اوقات سیمیایی متفکر تجمل دوری می جست هر گز به کسی خیره نمی شد ماه فرمانده ضلال سعدی.