معنی شعر کلمات لغات صفحه ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۰۴ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم معنی درس دوازدهم گذر سیاوش از آتش از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نرجس مزروعی : جواب این فکر کنید این است که اگر جاذبه توپ را به سمت خود نکشد توپ بدون اینکه بایستد هر کجا برود نمی ایستد.