جواب فعالیت صفحه ۱۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم معنی شعر دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی مربوط به کدام یک از توصیه های مربوط به دوستی صفحه قبل است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دوست واقعی کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری ها به دوست خود کمک کند .این بیت همان توصیه است که می گوید در مسائل و مشکلات با هم احساس همدردی و خيرخواهی داشته باشيم و به هم کمک کنيم.

نویسنده :‌دوست واقعی کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری به دوست خود کمک کند و در این موقع دست دوستش را بگیرد.