معنی متن صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنی روان خوانی طراران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

سید مریم موسوی : من هیچ کتاب کمک آموزشی ندارم و فقط از طریق جزوه درس میخوانم ام وقتی به برادرم که مهندس هسته ای شده نگاه میکنم امیدوار میشم ممنون.