جواب صفحه ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم معنی و خلاصه روان خوانی پیر دانا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : عهده کارها بر می آیی: کنایه از توانایی داشتن
صمیمی: یکدل ،همدل
جوان ها و پیر :تضاد
کار افتاده :کنایه از ناتوان
جلاد :مامور شکنجه کردن ،سلاخ، میر غضب
سرک کشیدن :کنایه از گشتن ،دیدن
زیر و رو :کنایه از گشتن
رویا رویی:مواجه ،روبه رو
شایعه :خبر پراکنی
دلداری:دلجویی، دلنوازی
پیش کش:هدیه
اِنعام:پاداش ،دهش
وعده گاه :جای قرار داد
غلّه ای :جو،گندم،ارزن و…..
لغو: باطل کردن.