معنی شعر بکوش اندر بهار زندگانی که شد پیرایه ی پیری جوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : معنیش دربهار زندگی ات تلاش کن زیرا زیور دوران پیری است.