معنی شعر صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم معنی شعر خوانی گل و گل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مهسا : معنی بیت اول:شبی در مجلسی پیرمرد با اه و نناله میگفت.
معنی بیت دوم:چنین میگفت با پیر زنی روزی در حمام دوستی به من گِل خوشبویی داد.
معنی بیت سوم:گِل را گرفتم و با اب خمیرش کردم.خمیری نرم و لطیف مثل ابریشم بدست امد.
معنی بیت چهارم:خیلی خوش بو و معطر بود به او گفتم مشکی یا عبیر؟ که از بوی خوش تو مست شدم.
معنی بیت پنجم: من تمامی گِل های جهان را امتحان کردم ولی گِلی به خوشبویی و معطری تو ندیدم.
معنی بیت ششم:گِل زمانی که حرف های من را شنید گفت: من گِلی بی ارزش وناچیز بودم تا اینکه با گُلی همنشین شدم.
معنی بیت هفتم:او گُلبرگ های خود را بر زمین افکند و افتخارهمنشینی را به من داد.هنگامی که با او گشتم.لطافت و خوشبویی او به من منتقل شد.وگرنه من همان خاک بی ارزش و نا چیز باقی مانده بودم..