معنی شعر صفحه ۹۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم معنی شعر درس چهاردهم راز زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

السا ذولفقاری : غنچه با دل گرفته گفت زندگی یعنی نخندیدن و درگوشه ای تنها نشستن گل به خنده گفت زندگی مثل یک راز است و با زبان خوش راز گفتن است بحث غنچه و گل از باغچه باز هم شنیده میشود تو چه فکر میکنی؟ راستی کدام یک درست میگویند به نظر من که منظور گل همان راز زندگی است هر چه باشد او یک گل است گل راز هایش را بیشتر به کسی گفته است و غنچه نه .خب امیدوارم مطالب خوبی را گفته باشم این یک جمع بندی از متن این درس هستش امیدوارم به دردتون بخوره.

هستی امراهی : هرچه باشد گل تجربه ی بیشتری نسبت به غنچه دارد
یا
هرچه باشد او گل است و در زندگی تجربه ی بیشتری از غنچه دارد

امیدوارم که به دردتون بخوره.🌹.