صفحه ۹۳ کتاب نگارش فارسی ششم معنی مفهوم شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید کلاس ابتدایی دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

شعر شیر خدا نثر ساده

شعر شیر خدا را به نثر ساده و کوتاه بنویسید

امروز قرار است که به معنی شعر شیر خدا شاه عرب که در کلاس و پایه ششم و دانش آموزان گفته شده است را در این پست و مطلب برای شما عزیزان به نثر روان و ساده در بیاوریم. جوابی که ما پیدا کردیم اینگونه است که حضرت علی علیه السلام شبها برای یتیمان غذا می برد ولی وقتی حضرت علی علیه السلام شهید شد آنها به این پی بردند که آن حضرت علی بود. حضرت علی با آن بزرگی که داشت شبها برای مردم فقیر و بیچاره غذا می برد و به صورت ناشناس جلوی در منزل آنها می گذاشت و در را می زد و از آنجا دور میشد و حس انسان دوستی حضرت علی در دنیا نمونه بود و خواهد بود.

شعر علی ای شیر خدا به نثر ساده

حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

جواب دانش آموزان در نظرات پایین سایت

سکینه : امام علی (ع) شب ها بی خبر برای یتیمان غذا می بردند فقط شب از راز های امام علی (ع) با خبر است.

آلاله : امام علی علیه السلام برترین مرد عرب بود وبا تاریکی شب انس و الفت داشت . شب محرم راز های الهی است . علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برداشت.

مهیا : حضرت علی (ع) کس است که در راه خدا یک شیر شجاع میجنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و دوستی داشت . شب از راز های علی (ع) با خبر است تاریکی شب محرم راز های الهی است.

سحر : حضرت علی مثل یک شیر شجاع با دشمنان اسلام می جنگیدند و برترین مرد عرب بودند . شب ها صدای مناجات کردن حضرت علی باخدا به گوش می رسد. حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به طور ناشناس برای یتیمان عرب غذا می بردند . حضرت علی همان کسی که در بستر پیامبر خوابیدن.

نسیم : حضرت علی کسی است که با تاریکی شب انس گرفته است و در شب ها برای یتیمان عرب شام می برد و فقط شب ها راز های امام علی را می دانند.

رویا : حضرت علی بسیار شجاع بودند و برترین مرد عرب بودند.شب ها با خداوند راز و نیاز میکردند و به طور ناشنا س برای یتیمان فقیر غذا میبردند. حضرت علی کسی است که با شجاعت تمام در بستر پیامبر خوابیدند.

نویسنده : علی همان کسی است که برترین مرد عرب بود وبا خدای خود راز و نیاز داشت و شبانه برای یتیمان عرب شان می برد.

نویسنده : هنگامی که حضرت علی برای نماز می خواست به مسجد برود همه حتی حلقه در خواستند جلوی او را بگیرند چون می دانستند آن روز امام علی به شهادت می رسد آنها گفتند که علی از ما رد نشو عالمان همه مست ولایت حضرت علی که آنقدر مرد بزرگی بود که جان تمام عالم فدای او.

نویسنده : حضرت علی در صبحی که می دانست قرار است در مسجد به شهادت برسد اما چون می دانست رضای خدا در این است تسلیم فرمان خدا شد.

سمین : حضرت علی شجاع ترین و برترین مرد عرب بودند.شب ها به راز و نیاز با خدا می پرداختند و برای یتیمان عرب غذا میبردند و دل مردمان فقیر عرب را شاد می کردند. او با شجاعت فراوان در بستر پیامبر (ص) خوابیدند و پیامبر شبانه راهی مکه شد.

فاطمه : همه ی موجودات مانع رفتن مولا شدند حتی در که گف علی بگزرو از ما مگزر.

ناشناس : حضرت علی با اینکه می دانستند قرار است به طور غمنگینی به شهادت برسند ولی بخواتر دستور خداوند شجاعانه رفتند و به شهادت رسیدند.

موسی : به نظر من حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بوده و حتی شب هم از راز های او اگاه است.

نویسنده : امام علی بزرگ وار بسیار مهربان بود. او شب و روز مشغول عبادت بود.به یتیمان غذا میدادو در جای پیامبر خوابید‌. اوحتی حرف حلقه در را گوش نکرد وبرای عبادت به مسجد رفت‌.

ناشناس : علی آن شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب
شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سراللّه است.

نویسنده : علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو.

نویسنده : حضرت علی (ع) برترین مرد عرب بود و با تاریکی شب انس و الفت داشت. دعاهایی که علی می کرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است. خورشید از افق بالا آمده است ولی چشم علی هنوز بیدار است. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. در آن سحرگاه شگفت انگیز ، حلقه ی در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند و جان عالمیان به فدای تو باد..

نویسنده : حضرت علی شجاع ترین مرد عرب بود در راه خدا میجنگید . او در شب با خدا راز و نیاز میکرد. ایشان به جای حضرت محمد در بستر او خوابید . او شب ها به طور ناشناس غذا برای فقرا میبرد . در آن روز قیامت حتی حلقه در هم نگذاشت برود ..

نویسنده : حضرت علی شجاع ترین مرد عرب در آن زمان بود او هیچ شبی را نمیخوابیدو خدا را عبادت میکرد وقتی از طرف خدا به او فرمان رسید که شب میخاهند تورا به قتل برسانند حضرت محمد با اصرار به جای حضرت علی در حجره( اتاق) او خوابید واین مانع کشته شدن امام علی شد.

امیرطاها : حضرت علی با دشمنان اسلام میجنگیدند و برترین مرد عرب بودند. ایشان همان کسی بود که شب ها برای یتیمان عرب غذا میبردند . ایشان همان کسی بودند که شب در جای پیامبر خوابیدند. ایشان شب ها با خدا راز نیاز میکردند..

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

نویسنده : علی همان است که شبانه برای یتیمان شام میبرد و حاضر شد که به جای حضرت محمد در رختخواب بخابد که حضرت محمد از مکه به مدینه هجرت کند.

بیان : حضرت على همان كسى است كه مانند يك مرد شجاع در راه خدا مي جنگيد .
حضرت على همان كسى است كه در شب براى يتيمان غذا مى برد و خطر كرد كه به جاى پيامبر در رختخواب خوابيد..

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

متین : علی آن مرد شیر خدا و برترین مرد عرب بود.او هیچ شبی را نمیخوابید و فقط خدا را عبادت میکرد.فقط شب از اسرار های علی آگاه بود.حتی مواقعی که خورشید طلوع میکرد باز هم خواب به چشم او نمیاید.او همان ناشناسی است که شام یتیمان عرب را فراهم میکرد.او همان کسی است که در خوابگاه پیغمبر میخوابد تا جان او را نجات دهد و صبح یک روز که میخواست برود به مسجد حلقه ی در ، پرنده ها و…. از او میخواستند که به مسجد نرود. جان عالم به فدای تو ای علی میلاد راستگو.

نویسنده : حضرت علی شجاع مانند یک شیر می جنگید. باتاریکی انس والفت داشت به طوری که شب از راز های علی باخبر بود اما محرم راز های اوبود. علی همان کسی است که شب ها به صورت ناشناخته برای یتیمان غذا می برد. انسانی که خطری را پذیرفت تا پیغمبر زنده بماند. کسی بود کا حتی حلقه ی در دامن گیر او شد وگفت که از رفتن مصرف شو و از من عبور مکن..

النا : امام علی ( ع) شب ها برای کودکان یتیم عرب غذا میبرد
شب از اسرار خدا با خبر است وشب اسرار علی را شنیده است.

بنده خدا : علی همان کسی ست که شبروان ( عبادت کنندگان) مست( دیوانه ی) ولایت او و خدایش هستند.

هستی : امام علی (ع) بهترین و برترین مرد عرب بود.وقتی هوا تاریک بود با تاریکی شب انس میگرفت. شب محرم موقع راز های خدا است.امام علی(ع)همان کسی بود که وقتی شب میشد به صورت ناشناس برای یتیمان و فقرا غذا می داد..

یسنا : امام علی ( ع)جز بر ترین مردان عرب بود.ایشان با تاریکی شب انس و الفت داشت .شب محرم زارهای حضرت علی وخدا است.حضرت علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان عرب غذا می برد .
ایشان کسی است بیباکانه جای پیامبر خوابید . در روز ضربت خوردن حضرت علی حتی در هم از او جلو‌گیری میکرد.

مهسا :‌ حضرت علی شب ها ب مناجات با خدا می پر داخت. هرشب صدای مناجات علی با خدا ب گوش می رسید. او هرشب ب یتیمان عرب غذا می برد.

نرگس : حضرت علی (ع) همان کسی است که بترین و بخشنده ترین مرد عرب بود .
او به یتیمان عرب غذا می برد تا گرسنه نخوابند .
شب ، شاهد راز و نیاز او با خدا است . حضرت علی کسی است که انگشترش را بخشید ،
جانش را برای پیامبر بخشید ، چون در نیمه شب پیامبر را به شهادت می رسانند و حضرت علی در جای پیامبر خوابید تا صدمه ای به پیامبر نرسد ..

محمد مهدی : امام علی ‌‌‌‌‌(ع) همان مردی بود که شبانه برای یتیمان غذا می برد
امام علی (ع) همان کسی بود که او را برترین مرد عرب می‌شناختند
امام علی (ع) همان کسی بود که شبانه با خدای خود راز و نیاز می کرد.

محسن ابراهیم زاده :‌حضرت علی کسی است که بخاطر پیامبر از جان خود گذشت ،هرشب برای یتیمان غذا می برد،تا این کودکان گشنه نمانند،و فقط شبها راز های حضرت علی(ع) را می دانند.

فرزانه : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد..

آیلین : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیرشجاع می جنگیدوبرترین مردعرب بود. خورشیدازافق بالا آمده است ولی چشم علی هنوزبیداراست .علی همان کسی است که دردل تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان کوفه غذاوآب می برد.علی همان عاشقی است که خطر کردوشب به جای پیامبر دررختخواب او خوابید.

عرشیا : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

نویسنده : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد.

امیرمحمد : حضرت علی کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید و برترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب از رازهای علی باخبر است، تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. علی همان کسی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای پیامبر در رختخواب او خوابید. در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. در، دست به دامن علی شد که ای علی از رفتن صرف نظر کن و از من عبور نکن. یا علی عارفان مدهوش ولایت تو هستند.جان عالمیان به فدای تو باد… .

دوست :‌دوستآن من
اول آنکه امام علی ( همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )
دوم اینکه کلمه ی سوم شخص مفرد برای امام بزرگوار ما درست نیست (همه ی افراد – شاید دقت من کم بوده )
سوم اینکه نگاهی به کتاب بینداز ببین چقدر جا دارد بعد 10 بند بنویس ( بعی افراد ).

تینا امین پور : حضرت علی که دارای لقب اسدالله است در راه خدا مانند شیر شجاع می‌جنگید و درمیان اعراب تنها مردی بود که به تاریکی شب انس داشت.شب از رازهای علی آگاهی دارم شب محرم رازهای الهی است.شب دعاها ورازونیازهای علی باخداوند را شنیده است که مانند چشمه ای همیشگی دروجود او میجوشیده است.کلماتی که آن حضرت را باید چون گوشواره به گوش آویزان کرد و همیشه در ذهن داشت کلماتی که از خوبی آنها هنوز درگوش مسجد کوفه مانده واو را از خود بی خود کرده‌.خورشید از افق بالا آمد و به وسط آسمان رسید وچشم علی همچنان بیدار است و خواب به آن نرسیده است.کسی چهره ی خود را میپوشاند ناشناس بماند و در همان حال برای یتیمان عرب شام به در خانه هایشان می برد.عاشقی که به عشق الهی خطر کرد و شب به جای پیغمبر در رختخواب او خوابید. درآمد سحرگاه به شهادت رسید و عظمت شهادتش مانند قیامت بودحلقه ی در دامن اوراگرفت تا به مسجد نرود.دردست به دامان علی شده وارد او خواهش کرد که صرف نظر کندواز او عبور نکند و به مسجد نرود.شب زنده داران عبادت کننده بی خود شده ولایت توهستند،جان همه عالم به فدای تو بشود علی.

ناشناس : شعر شیر خدا به ان اشاره میکند که امام علی علیه السلام مردی شجاع بوده وشب ها با خدای خود راز و نیاز میکرده است و او در رختخواب پیامبر(ص)خوابید و جان پیامبر را نجات داد و حتی در روز قیامت حلقه در هم نمی گذاشت امام علیه السلام برود.🌹.

نویسنده :‌سلام من خواهر ادا اجه هستم بازیگر ترکیه ای که در فیلم سیب ممنوعه معروف به ییلدیز هست همین طور که میدانید خواهرم در ترکیه بازیگراست ولی من در ایران درس میخوانم بهتره بگم در ایران زندگی میکنم آها راستی باید نظر بدم بهتره بگم که عالیه من که دوسش دارم😍😍.

نویسنده : امام علی هنگامی که پیامبر ما مسلمانان از منزل خود همراه دخترش حضرت فاطمه (س) خارج شدند امام علی (علیه السلام) در منام (مکانی که پیامبر می خوابید ) خوابید و خود را به خاطر محافظت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به خطر انداختن..