معنی صفحه ۴۶ و ۴۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم معنی شعر نی نامه درس ششم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.