جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۶ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان معنی همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نیلوفر : به قسمتی که تمام مردم یک صدا شدند و رهبری امام (ره) را قبول کردند.